Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W zakładce przetargi znajdują się wiadomości o udzieleniu zamówienia.

Informacja o zmianie ogłoszenia

W zakładce przetargi znajduje się informacja o zmianie ogłoszenia, spowodowana trudnościami technicznymi w dodaniu do ogłoszenia umieszczonych tam informacji. Zmiany te w żaden sposób nie wpływają na zmianę SIWZ, który pozostaje w niezmienionej formie wraz załącznikami.

Nowy przetarg.

Zapraszamy na zakładkę Przetargi, gdzie znajdują się informacje na temat nowego przetargu na żywienie.

Unieważnienie przetargu na żywienie

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na żywienie do Zespołu SAzkół w Zawadzie zostaje unieważnione z powodu przekroczenia kwoty, która była przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Przyjmowanie stron

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWADZIE PRZYJMUJE CODZIENNIE STRONY W GODZINACH 0D 8.00-12.00